Bahagian Perhubungan Antarabangsa

Aras 10 Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia
Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4
62100 Putrajaya


03-8911 4959


Bahagian Perhubungan Antarabangsa
International Relations Division
Pengarah

Norkhanizan binti Manaf

khanizan@inform.gov.my
7981
Penolong Pengarah

Laly Haizan Bahari

haizan@inform.gov.my
4947
Pembantu Penerangan

Noorismawati binti Ismail

shima@inform.gov.my
4946
Pembantu Penerangan

Suzaima binti Ibrahim

suzaima@inform.gov.my
4945