Direktori Penerangan

ALAMAT LOKASI

Bil. Pejabat Alamat No Telefon No Faks Emel (@inform.gov.my)
1 PEJABAT KETUA PENGARAH ARAS 18, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389113442 0389117599
2 TIMBALAN KETUA PENGARAH (KANDUNGAN DIGITAL) ARAS 12, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389113446 0389113448
3 TIMBALAN KETUA PENGARAH (KOMUNIKASI STRATEGIK) ARAS 11, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389113449 0389113451
4 PENGARAH KANAN (PENGURUSAN) ARAS 16, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389113599 0389113466
5 BHG PERKHIDMATAN KOMUNIKASI DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ARAS 11, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389117314 0389117523
6 BHG KOMUNIKASI VISUAL DAN SENIREKA ARAS 5, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389117465 0389117474
7 BHG GERAK SARAF DAN PENGURUSAN ISU ARAS 13, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389114910 0389117499
8 BHG MEDIA SIBER ARAS 12, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389114951 0389115070
9 BHG MEDIA DAN KOMUNIKASI KORPORAT ARAS 10, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389117354 0389117525
10 BHG PENERBITAN DASAR NEGARA ARAS 13, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389114956 0389114957
11 BHG DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK ARAS 14, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389113586 0389117488
12 BHG KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN ARAS 16, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389113453 0389113466
13 BHG TEKNOLOGI DIGITAL ARAS 12, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0388713551 0389117477 btmhq
14 BHG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ARAS 15, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389113502 0389113501
15 BHG PERHUBUNGAN ANTARABANGSA ARAS 10, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389117981 0389114959
16 UNIT INTEGRITI ARAS 18, KOMPLEKS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA NO 49, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100, PUTRAJAYA 0389115295 0389117599 integriti